Riihimäen Kunto-Fysio - FysioterapiaOMT-fysioterapia / Maitland concept®

Ortopedinen manuaalinen terapia on tuki- ja liikuntaelinongelmien ratkaisemiseen keskittynyttä fysioterapiaa. Manuaalinen terapia sisältää tuki- ja liikuntaelinvaivojen tarkan ja analyyttisen tutkimisen, kliinisen päättelyn, manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun. Tavoitteena on potilaan ongelman paraneminen ja sen uusiutumisen ehkäiseminen. Terapeuttinen harjoittelu sisältää potilaan ongelmaan liittyvien liikeharjoitteiden opetuksen ja liikuntaohjelmien ohjauksen. Harjoitteiden tarkoituksena on aktiivisten liikemallien optimoiminen ja potilaan tavoitteiden mukaisen toimintakyvyn saavuttaminen.

 


Maitland-concept®

Maitland-concept® on maailmassa laajimmalle levinnyt manuaalisen terapian koulukunta. Se on peräisin Australiasta ja nimetty kehittäjänsä, Australialaisen fysioterapeutin, Geoffrey D. Maitlandin (1924 – 2010), mukaan. Maitland-conceptia pidetään modernin ortopedisen manuaalisen terapian kulmakivenä. Maitland-conceptin mukainen fysioterapia on hyvin asiakaskeskeistä. Pääpaino on asiakkaan tuki- ja liikuntaelinongelmien kartoittamisessa ja ratkaisussa. Tässä korostuu tietty ajattelutapa, jatkuva tilanteen arviointi ja manuaalisten hoitotekniikoiden hyödyntäminen.

Fysioterapian etenemistä ohjaa kliininen päättely ja jatkuva tilanteen arviointi. Ne ovat osa jokaista tutkimisen ja hoidon vaihetta. Kuntoutusjakson etenemistä tarkistetaan jatkuvasti uudelleen arvioinnin avulla. Näin varmistutaan siitä, että valitut hoitomenetelmät ovat toimivia. Kliinisellä päättelyllä pyritään siihen, että asiakkaan ongelman syyt ja siihen vaikuttavat tekijät saadaan selville. Jokaiselle suoritetulle hoitotekniikalle on oma syy ja tavoite, mitään ei tehdä turhaan. Pyritään tietämään mitä pitää tehdä, miten pitää tehdä ja milloin pitää tehdä. Tämä pätee sekä manuaalisiin hoitotekniikoihin, että lisäksi myös kokonaisvaltaisesti kuntoutukseen.

Perusteellisen haastattelun ja tutkimisen jälkeen alkava hoitojakso koostuu potilaan ohjaamisesta ja tarvittaessa manuaalisista hoidoista, jotka tukevat kuntoutumista. Ohjaus ja hoitotoimenpiteet valitaan sen mukaan, mikä on asiakkaan ongelman ratkaisun kannalta oleellista. Toimenpiteinä voivat olla manuaaliset hoitotekniikat, terapeuttinen harjoittelu, patofysiologisen tilanteen huomioiminen, tai tarvittaessa muun lääketieteen ammattilaisen konsultaatio.

Suomessa Maitland-koulutusta järjestetään Lahden Ammattikorkeakoulussa. Koulutus on jaettu tasoihin (level 1, level 2a, level 2b ja level 3). Koulutuskokonaisuus koostuu intensiiviviikoista, joista kertyy 55 opiskelupäivää, sekä taitojen käytännön soveltamisesta työelämässä, jonka suositeltu vähimmäismäärä koulutuksen aikana on 18 kuukautta. Koulutuksesta vastaa kansainvälinen Maitland-opettajien yhdistys, IMTA (International Maitland Teachers Association).

Lisätietoa: www.imta.ch ja www.fysi.fi