OMT-fysioterapia / Maitland concept

Riihimäen Kunto-Fysio - FysioterapiaOrtopedinen manuaalinen terapia on tuki- ja liikuntaelinongelmien ratkaisemiseen keskittynyttä fysioterapiaa. -> Lue lisää

Fysioterapia

Hoitojen perustana on yksilöllinen, fysioterapeuttinen tutkimus, jonka pohjalta teemme hoitosuunnitelman. Hoidot sisältävät usein erilaisia lihas- ja nivelkäsittelyjä sekä yksilöllisen harjoitusohjelman. Kivun hoidossa käytämme erilaisia fysikaalisia hoitoja sekä akupunktiota ja sähköakupunktiota. Meillä on myös tehokkaan yksilöllisen kuntoutuksen mahdollistava kuntosali.

Urheilufysioterapia

Riihimäen Kunto-FysioUrheilufysioterapiassa hyödynnetään mm:

  • liikunta- ja terveystieteitä (anatomia, biomekaniikka, harjoitusfysiologiset periaatteet)
  • liikuntalääketiedettä (liikunnan vaikutukset elinjärjestelmiin, liikunta eri ikäkausina, erityisoloissa ja vamman jälkeen)
  • käytännön valmennuskokemusta (ominaisuuksien harjoittaminen)
  • fysioterapian erityisalueita (manuaalinen terapia, LHT, teippaus)

Lantionpohjan fysioterapia

Toimiva lantionpohja edellyttää kunnossa olevia lihaksia, terveitä sidekudosrakenteita, terveitä hermoja ja kunnossa olevaa verenkiertoa. Terve lantionpohjan lihaksisto toimii tukipilarina sisäelimille, yhdessä luitten ja sidekudosten kanssa. Terve lantionpohjan hyvä kunto vaikuttaa suoraan elämänlaatuun kohottavasti.

Fysioterapeutti Niina Sandberg vastaa lantionpohjanlihasten tutkimisesta ja hoidosta.

-> Lue lisää 

Äitiysfysioterapia

Äitiysfysioterapiassa tavoitteena on ylläpitää ja edistää hyvinvointia ja terveyttä raskausaikana, synnytyksen jälkeen sekä jo raskautta suunnitellessa.
Raskausaikana saat ohjausta ja neuvontaa liikkumiseen, liikuntaan ja synnytykseen valmistautumiseen liittyen. Raskausajan monenlaiset mullistuksen saattavat tuoda mukanaan erilaisia oireita ja toimintakyvyn haasteita ja synnytyksen jälkeen keho ja mieli tarvitsevat aikaa palautumiseen. Saat  ohjausta asteittaiseen liikuntaan palaamiseen, kipujen ja muiden oireiden hoitoon sekä vauva-aikaan liittyvään ergonomiaan.Asennon ja keskivartalon hallinta, suorien vatsalihasten erkauma sekä lantionpohjan lihasten kunto vaativat usein tarkempaa tutkimista ja kuntoutusta. Vatsalihasten ja lantionpohjan tutkimiseen ja harjoitteiden ohjaamiseen palpoinnin eli käsillä tunnustelemisen lisäksi on käytössämme reaaliaikainen kuvantava ultraäänilaite. Ultraäänikuvantamisen avulla asiakas saa visuaalista palautetta lantionpohjan ja keskivartalon lihasten oikeasta aktivoitumisesta ja siitä, mitä vatsalihasten keskilinjassa tapahtuu. Se toimii myös motivaattorina harjoitteluun, ja sen avulla saadaan palautetta harjoittelun tuloksista.

Fysioterapeutti Katariina Forsblom vastaa äitiysfysioterapian tutkimisesta ja hoidosta.

Akupunktio

Akupunktion vaikuttavuus perustuu elimistön kipuvälittäjäaineiden tuoton aktivoimiseen sekä hermoston rauhoittamiseen. Akupunktiota voidaan antaa yksittäisenä hoitona, mutta akupunktioon perehtyneet fysioterapeuttimme käyttävät usein akupunktiota yhdistettynä muuhun fysioterapiaan.

-> Lue lisää

Kinesio- ja urheiluteippaus

Kinesio-teippausta voidaan käyttää tukiteippauksen tavoin monien tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksessa. Kinesio-teippaus eroaa perinteisestä urheiluteippauksesta siinä, ettei se rajoita tuettavan alueen liikettä, vaan tuki perustuu tuntoaistin stimulaatioon.

Urheiluteippausta käytetään pääsääntöisesti vammojen ennaltaehkäisyyn ja jälkihoitoon. Urheiluteippausta voidaan käyttää esimerkiksi lihasten venähdys- ja revähdysvammoissa, nivelsidevenähdyksissä ja osittaisissa repeämissä sekä jännevaivoissa.

-> Lue lisää