Palvelut yrityksille

Haluatko parantaa työntekijöiden hyvinvointia?

TyHyLuotsin avulla yhdessä kohti parempaa työkykyä.

TyHyLuotsi työkykyjohtamisesi kumppani.

“Opi oman hyvinvointisi parhaaksi asiantuntijaksi”

Etsiessäsi  kumppania työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, TyHyLuotsi-Työhyvinvointivalmentajan kokonaisvaltainen  työpaikoilla tapahtuva valmennus on helppo ja tuloksellinen ratkaisu, joka sopii jokaiselle toimialalle.
Valmennusohjelmien tavoitteena on opettaa ajattelemaan omilla aivoilla omaa hyvinvointiaan ja “hoksauttaa” henkilöitä oman hyvinvointinsa parhaaksi asiantuntijaksi ja antaa käytännönläheisiä vinkkejä sekä avaimet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen työssä ja vapaa-ajalla.

Kumppanisi strategisessa työkykyjohtamisessa – Kokonaisvaltaisen hyvinvointiohjelmamme avulla ennakoit, mittaat ja kartoitat, johdat tiedolla ja teet tulosta.

Räätälöidyt hyvinvointiohjelmamme mittaavat ja kartoittavat työntekijöiden stressiä-palautumista, unta, ruokailu- ja ravintottumuksia sekä liikunta ilman turhaa “hifistelyä”. Ohjelmamme valmentavat kohti parempaa työkykyä ja tukevat organisaatiota muutoksissa.

TYHYLUOTSI TEKEE HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN HELPOKSI
Laadukas ja kattava palvelumme muokkautuu jokaiselle työpaikalle sopivaksi. Valmennukset sopivat kaikille työntekijöille, istuvat he sitten tietokoneen ääressä, palvelevat asiakkaita kaupassa tai hitsaavat metallia konepajassa.
Lähtökohta valmennuksessa on työntekijän henkilökohtainen hyvinvointi ja terveys, jota lähdetään yhdessä parantamaan.

VALMENNAMME YRITYKSESSÄ
Tuomme valmennuksen työpaikoille
KARTOITUKSET JA MITATTAVAT VALMENNUKSET
Tulokset osoitettavissa selkeissä raporteissa yksilö ja ryhmätasolla.
HENKILÖKOHTAINEN JA RYHMÄ VALMENNUS
Henkilökohtaisuus madaltaa kynnystä osallistua. Ryhmässä syntyy hyvää “pöhinää” ja työntekijät tukevat,motivoivta ja tsemppavat toisiaan.

“Valmennus näkyi meidän työpaikalla lisääntyneenä energiana, parempana jaksamisena ja hyvinvointitietoisuuden lisääntymisenä.”

VALMENNUSPAKETTIEN SISÄLTÖ

Työhyvinvointivalmennukset sisältävät esimerkiksi:

Hyvinvointikartoitus 360°-raportti antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilön hyvinvointiin vaikuttavista tavoista ja tottumuksista. Raportissa käydään läpi:

  • Luontainen tyyli toimia
  • Ruokailutottumukset
  • Liikuntatottumukset
  • Lepo ja palautuminen

Lähtötilanteen analyysi on keskeisen tärkeää, jotta kullekin henkilölle löydetään juuri ne oikeat muutostarpeet, joihin tarttuminen on sillä hetkellä tärkeintä.

Etukäteen tehtävällä kartoituksella – tuntemalla henkilön tavat, tottumukset, motivaation ja luontaisen tyylin jo etukäteen on helpompaa päästä yhdessä alkuun “oikealla tavalla -jolloin myös varmistuu  onnistunut lopputulos.

Alkukartoitusten ja -mittausten avulla osallistujat oppivat henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman, jonka avulla arjen hyvinvointimuutokset on helppo toteuttaa. Osallistujat
saavat keinoja ja oppeja mistä etsiä ja johtaa omaa hyvinvointiaan  valmennuksen jälkeenkin.

Loppukartoitusten ja -mittausten avulla valmennuksen tulokset voidaan todentaa sekä yksilö- että ryhmätasolla.

Valmentajan tuki koko valmennuksen ajan.

Valmennukseen voidaan suunnitella ja  ottaa mukaan  tueksi myös  mm. luennot, errgonomiaopastukset ,tykypäivät ja liikuntaelämykset .

“Sivua vielä päivitetään. Kerromme pian lisää aiheesta.”

TÄSSÄ ESIMERKKI MALLIA VALMENNUSPOLUSTA