Ikääntyneiden kuntoutus

Riihimäen Kunto-Fysio - kuntoutusIkääntyvien fysioterapiapalvelu perustuu kokonaisvaltaiseen arvioon ja tutkimukseen asiakkaan toimintakyvyistä kliinisen tutkimuksen ja toimintakykytestin avulla. Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan/omaisen kanssa. Tarvittaessa tehdään apuvälinearvio ja muutosehdotukset kodin liikkumisen parantamiseksi. Yhdessä suunniteltu tavoitteellinen kuntoutus toteutetaan monipuolisin kuntoutusmenetelmin. Omaisen/ läheisen tukeminen, ohjaus ja konsultointi ovat tärkeä osa kuntoutusta samoin kuin yhteistyö muun hoitavan tason kanssa.

Erikoisosaamisemme ikääntyvien kuntoutuksessa on fysioterapeutin moniammatillinen hoito ja kuntoutus. Fysioterapeutin ammattitaito yhdistettynä luovat turvallisen ja aktiivisen palvelun asiakkaalle. Kuntoutus voi olla veteraani- tai sotainvalidikuntoutusta, lääkärin määräämiä kotikäyntejä tai itsenäisesti hankittua kuntoutusta. Kuntoutus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaan. Kuntoutuspalveluiden lisäksi palveluihin kuuluu myös tarvittaessa sairaanhoitopalvelut kuten terveydentilan yleinen seuraaminen, lääkehoidon toteutus, sairaalassaolon jälkeinen jatkohoito- ja neuvontapalvelu.