Lantionpohjanlihasten tutkiminen

Lantionpohjan lihasten fysioterapiaToimiva lantionpohja edellyttää kunnossa olevia lihaksia, terveitä sidekudosrakenteita, terveitä hermoja ja kunnossa olevaa verenkiertoa. Terve lantionpohjan lihaksisto toimii tukipilarina sisäelimille, yhdessä luitten ja sidekudosten kanssa. Terve lantionpohjan hyvä kunto vaikuttaa suoraan elämänlaatuun kohottavasti!

Toimintahäiriöt ilmenevät erilaisina vaivoina esim. virtsankarkailuna levossa tai ponnistuksessa, ummetuksena, ulosteenkarkailuna tai ulostevaikeutena, seksuaalielämän häiriöinä mm. erektiovaikeutena tai yhdyntäkipuina. Erilaiset kiputilat sekä naisilla että miehillä ovat nykyään yleisiä, kenties paremmasta diagnosoinnista johtuen.

Toimintahäiriö voi ilmetä eri-ikäisillä naisilla ja  miehillä. Naisilla synnytykset ja hormoonitasapainon vaihtelut saattavat vaikuttaa lantionpohjaan heikentävästi. Raskas fyysinen työ saattaa edistää häiriöiden ilmaantumista. Erilaiset sairaudet ja niihin käytettävä lääkitys vaikuttavat lantionpohjan toimintakykyyn (neurologiset sairaudet, diabetes, astma).

Tutkimus

Lantionpohjan lihasten fysioterapiaHyvän hoitokäytännön mukaista on käydä ensin lääkärin vastaanotolla esim. gynekologilla, urologilla tai omalla terveyskeskuslääkärillä, jotka voivat antaa lähetteen fysioterapiaan. Näin voidaan tarkistaa limakalvojen kunto sekä mahdollinen lääkityksen tarve ennen fysioterapian aloittamista. Ilman lääkärin lähetettä voi kuitenkin varata ajan alkututkimukseen fysioterapeutille. Tällöin tutkimus ei ole kelakorvauksen piirissä.

Perustutkimukseen kuuluu haastattelu, jossa kartoitetaan sairaus- ja oirehistoria, nykytilanna sekä haitta-aste arkielämässä. EMG-tutkimuksella selvitetään lantionpohjanlihasten kuntoa, esim. lihasvoima, lepotila eli rentoustaso sekä spontaani aktivoituminen. Tutkimus tehdään joko vagina- tai anuselektrodin avulla. Tutkimuksessa kartoitetaan myös wc-käyttäytyminen, kysellen ja mahdollisesti emg-tutkimuksen avulla. Tutkimuksen perusteella selvitetään ongelman laatu, tehdään hoitosuunnitelma, annetaan kotiharjoitteet sekä aloitetaan hoidot vastaanotolla.

Hoito

Lantionpohjan lihasten fysioterapiaHoitoon tullaan aina lääkärin lähetteellä. Mikäli hoidoissa ei käytetä sisäistä sähköterapiaa on mahdollista tulla hoitoon ilman lääkärin lähetettä, mutta tällöin hoito ei kuulu kelakorvauksen piiriin. Lantionpohjaterapia eli uroterapia sisältää wc-tapojen harjaannuttamisen sekä rakkokoulutyksen, neuromusculaarisen eli hermo-lihas-tasolla vaikuttavan sähköärsytyksen ja kotiharjoittelun suunnittelun ja seurannan ja ohjeistuksen kotiharjoitteluun sekä harjoittelun seurannan.

Neurologisten asiakkaiden kohdalla hoitosuunnitelma uroterapian osalta on kirjattava kuntoutussuunnitelmaan, mikäli asiakas kuuluu kelakuntoutuksen piiriin. Näin se voidaan sisällyttää asiakkaan avofysioterapiaan ja on asiakkaalle maksuton.

Käytämme hoidossa Neurotrack-sähköterapialaitetta. Sisäiseen tutkimukseen käytämme vagina- ja anuselektrodeja, pintahoitoihin tarraelektrodeja.  Sisäisen tutkimuksen elektrodin hinnan veloitamme asiakkaalta.

Fysioterapeutti Niina Sandberg vastaa lantionpohjanlihasten tutkimisesta ja hoidosta.